Ευελιξία

με τις ειδικές κατασκευές

Το «τίποτα δεν μας
σταματά» δεν είναι
σύνθημα
είναι υπόσχεση

2.200.000 T
πρώτων υλών στη διάρκεια
ενός έτους, φορτοεκφορτώθηκαν
στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης

183.000
κωδικοί προϊόντων διακινούνται κάθε χρόνο από την αποθήκη μας

 

Ευελιξία

Ευελιξία σημαίνει να μπορείς να περνάς μέσα από εμπόδια

ευελιξία θα πει

Να είσαι γρήγορος, να πηγαίνεις εκεί που δεν πηγαίνουν οι άλλοι, να είσαι έτοιμος και οργανωμένος επιτόπου στο έργο, να προσπερνάς τις αβαρίες άμεσα γιατί έχεις το πιο αποτελεσματικό συνεργείο και διαθέσιμα όλα τα ανταλλακτικά.

Ειδικές Κατασκευές

Είμαστε οι ειδικοί στις ειδικές κατασκευές και αυτό μας δίνει έξτρα ευελιξία. Μπορούμε να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε ειδικές κατασκευές που επιταχύνουν το έργο και αυξάνουν τις αποδόσεις.

1.200
ειδικές κατασκευές δημιουργούνται κάθε χρόνο στο μηχανουργείο μας