Ασφάλεια / Αειφορία

για τις υπηρεσίες και το περιβάλλον

Για να παραμείνει
καθαρό το περιβάλλον
κάποιος πρέπει να κάνει
την βρώμικη δουλειά

14.286 big bags
επικίνδυνων αποβλήτων συσκευάστηκαν
και μεταφέρθηκαν σε ειδικές εγκαταστάσεις
προς επεξεργασία

5.000
ώρες εργασίας βιομηχανικών καθαρισμών σε ένα χρόνο

Ασφάλεια

Η ασφάλεια δεν είναι παιχνίδι, είναι προϋπόθεση για επιτυχία

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας σε κάθε πτυχή των έργων. Όλες μας οι διαδικασίες είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πιο σημαντικά διεθνή στάνταρντς.

Αειφορία

Διαχειριζόμαστε επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα και αποστέλονται για ανακύκλωση σε ειδικές εγκαταστάσεις με όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις.

Έχουμε πιστοποιημένες υπηρεσίες κατά

  • ISO 9001:2008
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 14001:2004
  • GMP + B4
  • WELDER APPROVAL CERTIFICATE

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός διαθέτει όλες τις κατάλληλες πιστοποιήσεις ασφαλούς λειτουργίας. Άδεια συλλογής και διαχείρισης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων.