Δίνουμε λύσεις καθημερινά
δείτε πώς σε αυτό το video

2.200.000 T
πρώτων υλών στη διάρκεια ενός έτους,
φορτοεκφορτώθηκαν στο Λιμάνι
της Θεσσαλονίκης

365
οχήματα
επισκευάζουμε κάθε έτος στο
συνεργείο μας.

14.286 big bags
επικίνδυνων αποβλήτων
συσκευάστηκαν και μεταφέρθηκαν
σε ειδικές εγκαταστάσεις προς επεξεργασία